Tilsyn og kvalitetsstandarder

Der fortages løbende nedenstående tilsyn:

  • Embedslæge tilsyn
  • Uanmeldt tilsyn
  • Levnedmiddelkontrol
  • Rapporter kan ses ved henvendelse til leder

Vi arbejder og tilbyder hjælpen og omsorgen ud fra kommunens kvalitetsstandarder.

Standarderne kan læses på kommunens hjemmeside

Kvalitetsstandard for borgere på på plejehjem i Faaborgmidtfyn Kommune

Tilsynsrapport