Praktiske oplysninger

Vask af tøj og linned

Dit tøj og linned vaskes i afdelingens vaskeri. Du har eget vaskekort og der afregnes via opkrævning fra Domea.

Beklædning skal kunne vaskes i alm vaskemaskine.

Mærkning af tøj beder vi pårørende være behjælpelige med.

Vi kan ikke påtage os rensning af tøj

 

Rengøring

Du kan få hjælp til rengøring hver 14. dag.

Du kan købe en "Rengøringspakke" der indeholder rengøringsmidler, toiletpapir, køkkenrulle, affaldsposer mm. Redskaber til rengøring såsom mopper og støvsuger stilles da til rådighed – der betales efter gældende takst, fastsat af kommunen.

Hvis du selv ønsker at indkøbe rengøringsartikler – skal disse være miljøgodkendte.

 

Medicin

Du bedes medbringe den medicin du bruger i originalglas og doseringsæsker.

Vi hjælper gerne med ophældning, bestilling og at du får den rigtige medicin på de rigtige tidspunkter.

Får du dosispakket medicin, fortsætter ordningen her.

Vi er tilknyttet Faaborg Apotek.

 

Læge

Du kan beholde din nuværende læge.

Der er dog visse kriterier der skal overholdes 

 

Tandlæge

Du kan beholde din nuværende tandlæge.

Det er muligt at blive tilknyttet omsorgstandplejen, hvis du opfylder kriterierne herfor. – Spørg personalet om yderligere information.

Frisør

Vi har en lille frisørsalon. Personalet kan formidle kontakt til frisør der kommer her på hjemmet.

Der afregnes direkte med frisør.

 

Fodterapi

Har du behov for fodterapi kan personalet formidle kontakt til fodterapeut.

Der afregnes direkte med forterapeut.

 

Kontaktperson

Alle beboere har en kontaktperson tilknyttet, der sørger for kontakt til famile mm

Vi tilbyder en opfølgende indflytningssamtale ca. 3 uger efter indflytning, hvor plejehjemsleder vil deltage

 

Toiletartikler

Du bedes medbringe dine personlige toiletartikler, barbermaskine, neglesaks, kosmetik mm.

Du har mulighed for at tilkøbe en ”toiletpakke” – hvor vi leverer sæbe, shampoo, creme og tandpasta.

Vi kan være behjælpelige med at indkøbe engangsvaskeklude.

 

Rygning og brug af åben ild

Det er alene tilladt at ryge i egen bolig eller udendørs - og aldrig i sengen.

Der må ikke ryges når personale er til stede.

Vi fraråder på det kraftigste, at du har tændte stearinlys i din bolig af hensyn til din egen og andres sikkerhed

 

Gæster

Du modtager selvfølgelig gæster når du ønsker det.

Hvis dine gæster ønsker at spise med, kan der bestilles mad i køkkenet, efter gældende priser.

Der er mulighed for at låne lokaler, hvis du skal have en større sammenkomst.

Dette er gratis, skal blot efterlades som modtaget i ren og ryddelig stand.

Køkkenet leverer gerne forplejning efter aftale.

Overnatning – vi har drømmesenge til udlån. Dine gæster bedes selv medbringe sengetøj og linned.

 

Forplejning

Du får alle døgnets måltider, herunder ordinerede diæter.

Den varme mad leveres fra centralkøkkenet – de øvrige måltider laves i plejehjemmets eget køkken.

Skal du ud og ikke er hjemme ved et måltid bedes du give besked herom.

Der betales for maden efter de af kommunen fastsatte takster.

 

Forsikringer

Du skal selv tegne en indbo-ansvarsforsikring, hvis en sådan ønskes

 

Hjælpemidler

Du bedes medbringe alle personlige hjælpemidler.

Får du behov for andre hjælpemidler hjælper vi hermed.

 

Nødkald

Har du behov herfor – kan du få et nødkald