Radio, TV og licens

STOFA leverer TV signal

Læs mere her om priser og indhold af TV pakker: link

Der betales licens efter gældende regler